ژانویه 5, 2019
greas trap

چربی گیر

چربی گیر چربی گیر یا چربیگیر فاضلاب، پکیج جدا سازی چربی و مواد روغنی از مایعات و آب می باشد که می توانید برای فاضلاب رستوران ها، […]