تصفيه خانه فاضلاب شهر بن چهارمحال وبختياري ۳۸ درصد پيشرفت داشته است

قدرت ا.. بیگلری معاون مهندسی وتوسعه شرکت اب وفاضلاب چهارمحال وبختیاری گفت عملیات ساخت تصفیه خانه فاضلاب

شهر بن در سال ۱۳۸۹ آغاز شده است وتاکنون ۳۸ درصد پیشرفت دارد.

وی افزود: این تصفیه خانه به روش لجن فعال طراحی شده است در زمینی به مساحت ۵ هکتار احداث شده وتاکنون ۲۶ میلیارد

ریال برای آن هزینه شده است .

وی افزود: در حال حاضر پیمانکار عملیات دیوار کشی این تصفیه خانه را انجام می دهد ولاکن برای تکمیل وبهره برداری این تصفیه خانه ۶۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. در صورتیکه اعتبار ذکر شده تامین شود این تصفیه خانه تا دو سال آینده مورد بهره برداری قرار میگیرد.

همچنین معاون مهندسی وتوسعه شرکت اب وفاضلاب چهارمحال وبختیاری افزود: تاکنون ۴ کیلومتر شبکه جمع آوری وخط انتقال فاضلاب برای شهر بن اجرا شده وبرای این شهر مجموعا لازم است۷۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شود که ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار می طلبد .

وی خاطر نشان ساخت علاوه بر تصفیه خانه فاضلاب شهر بن ۴ واحد تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای لردگان ،فرادنبه ،گندمان وبلداجی در دست ساخت است که بدلیل نبود اعتبار کار ای واحدها به کندی پیش میرود .