منبع خبر: گروه خبري شركت آبفاي خراسان رضوي

عملیات اجرایی شبكه فاضلاب شهرك ولي عصرتربت حيدريه بطول ۶۰ كيلومتربه اتمام رسيد و وارد مدار بهره برداری شد

به گزارش روابط عمومي شركت آبفاي تربت حيدريه مديرعامل اين شركت گفت: عملیات اجرایی شبكه فاضلاب شهرك ولي عصرتربت حيدريه ابتداي سال ۹۰ آغازشد و با بهره برداري از آن مشتركان شهرك ولي عصر رسما” ازخدمات فاضلاب بهره مندشدند.

مهندس محمود اميري بابيان اين مطلب كه اجراي شبكه فاضلاب شهرك ولي عصرتربت حيدريه براي اولين بارازمحل فاينانس داخلي وياهمان مشاركتهاي مردمي اجرا شد اظهار داشت: خوشبختانه تمامي دستگاههاي مرتبط پاي كارآمدندوهمچنين اهالي خوب شهرك هم همكاري بسيارخوبي داشتندوماتوانستيم پروژه رابارشد۹۰ درصدي به پيش ببريم وامروزشاهدبهره برداري از آن باشيم.

اميري همچنين ازاجراي ۶۰ كيلومترخط انتقال اصلي وفرعي فاضلاب ونصب ۴هزار و۲۰۰ فقره انشعاب فاضلاب در این شرکتخبرداد وافزود:درشهرك ولي عصراجراي شبكه فاضلاب ونصب انشعابات فاضلاب به طورهمزمان انجام شدومزاحمت كمتري براي شهروندان داشت .