آگوست 7, 2013

فیلتر شنی، فیلتر کربنی

فیلتر شنی ، فیلتر کربنی –  فیلتر شنی به عنوان یکی از واحد های پیش تصفیه در تصفیه آب به کار می رود. آب خروجی از چاه […]