سپتامبر 25, 2021

فروش سپتیک تانک در یزد

سپتیک تانک ساده ترین و پرکاربردترین واحد در تصفیه فاضلاب به ویژه در مورد فاضلاب بهداشتی، انسانی و صنعتی است. در مخزن سپتیک، فاضلاب از طریق […]
سپتامبر 21, 2021

سپتیک تانک بتنی چیست؟

سپتیک تانک بتنی مخزنی است که در آن فاضلاب شهری و صنعتی تصفیه می شود این مخزن توسط یک دیواره به دو بخش نا مساوی تقسیم […]
سپتامبر 13, 2021

قیمت سپتیک تانک پلی اتن

در مکان هایی که به شبکه فاضلاب دسترسی وجود نداشته باشد استفاده از سپتیک تانک های پلی اتنی یکی از راه های موثر برای روش های […]
سپتامبر 8, 2021

فروش و طراحی سپتیک تانک کوچک

سپتیک تانک یکی از کلیدی ترین سیستم ها برای تصفیه فاضلاب است که به کمک فرایند هایی مانند ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی کار خود […]