آگوست 7, 2013

سختی گیر

سختی گیر – سختي آب، ناشي از يون هاي كلسيم و منيزيم و به مقدار كمتر تركيبات فلزاتي چون آهن ، منگنز و آلومينيم مي باشد. از […]