آگوست 7, 2013

نانو فیلتراسیون NF

نانو فیلتراسیون NF یکی از روش های تصفیه آب است که بر اساس غشای نیم تراوا عمل می کند و بهتر از اولترافیلتراسیون است. این روش […]