اکتبر 31, 2017
فروش سپتیک تانک پلی اتیلن به شهرداری شلمزار

شهرداری شلمزار خریدار مخزن ایستگاه پمپاژ سپتیک تانک

شهرداری شلمزار خریدار سپتیک تانک و مخزن ایستگاه پمپاژ سپتیک تانک و مخزن ایستگاه پمپاژ از جنس پلی اتیلن دوجداره دفنی به سفارش شهرداری  شلمزار، طراحی […]
اکتبر 31, 2017
فروش سپتیک و چربی گیر مجتمع تجاری مگامال

مجتمع تجاری مگامال تهران خریدار سپتیک تانک و چربی گیر

مجتمع تجاری مگامال تهران خریدار سپتیک تانک و چربی گیر سپتیک تانک و چربی گیر از جنس پلی اتیلن دوجداره دفنی به سفارش مجتمع تجاری مگامال […]
نوامبر 12, 2017
سپتیک تانک پلی اتیلن

پروژه ۵۶ واحدی رودهن خریدار سپتیک تانک ۳۲ متر مکعب

پروژه ۵۶ واحدی رودهن خریدار سپتیک تانک ۳۲ متر مکعب سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره دفنی به سفارش جناب آقای ربیعی برای پروژه ۵۶ واحدی رودهن، طراحی […]
دسامبر 17, 2017
سپتیک تانک به سفارش شرکت شتابان شمال - کاله آمل

شرکت شتابان شمال زیر مجموعه کاله آمل خریدار سپتیک تانک ۳۰ متر مکعب

شرکت شتابان شمال زیر مجموعه کاله آمل خریدار سپتیک تانک ۳۰ متر مکعب سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره دفنی به سفارش شرکت شتابان شمال، زیر مجموعه شرکت […]