اکتبر 20, 2021

طراحی و اجرای سپتیک تانک بتنی در ساری

سپتیک تانک ها مخازنی هستند که برای تصفیه اولیه فاضلاب ها مورد استفاده قرار می گیرند تا زمانی که فاضلاب وارد چاه جذبی می شود باعث […]