آگوست 7, 2013

سختی گیر

سختی گیر – سختی آب، ناشی از یون های کلسیم و منیزیم و به مقدار کمتر ترکیبات فلزاتی چون آهن، منگنز و آلومینیم است. از آنجایی […]
آگوست 7, 2013

فیلتر شنی، فیلتر کربنی

فیلتر شنی ، فیلتر کربنی –  فیلتر شنی به عنوان یکی از واحد های پیش تصفیه در تصفیه آب به کار می رود. آب خروجی از چاه […]
آگوست 7, 2013

اولترا فیلتراسیون UF

اولترا فیلتراسیون تکنولوژی جداسازی توسط ممبران است که بر مبنای غشاء نیمه تراوا جهت جداسازی محلول های حاوی ترکیبات مفید و غیرمفید به کار برده می […]
آگوست 7, 2013

نانو فیلتراسیون NF

نانو فیلتراسیون NF یکی از روش های تصفیه آب است که بر اساس غشای نیم تراوا عمل می کند و بهتر از اولترافیلتراسیون است. این روش […]