آگوست 7, 2013

سختی گیر

سختی گیر – سختی آب، ناشی از یون های کلسیم و منیزیم و به مقدار کمتر ترکیبات فلزاتی چون آهن، منگنز و آلومینیم است. از آنجایی […]
آگوست 7, 2013

اولترا فیلتراسیون UF

اولترا فیلتراسیون تکنولوژی جداسازی توسط ممبران است که بر مبنای غشاء نیمه تراوا جهت جداسازی محلول های حاوی ترکیبات مفید و غیرمفید به کار برده می […]