سپتیک تانک پلی اتیلن ۷۵ متر مکعب

سپتیک تانک پلی اتیلن ۷۵ متر مکعب به سفارش شرکت مسکن سازان بتاجا

شرکت مسکن سازان بتاجا خریدار ۲ دستگاه سپتیک تانک ۷۵ متر مکعب

سپتیک تانک پلی اتیلن ۷۵ متر مکعب به سفارش مسکن سازان بتاجا، طراحی و تولید گردیده و برای این شرکت محترم ارسال گردید.

سپتیک تانک پلی اتیلن 75 متر مکعب

سپتیک تانک پلی اتیلن ۷۵ متر مکعب به سفارش شرکت مسکن سازان بتاجا

سپتیک تانک پلی اتیلن ۷۵ متر مکعب

سپتیک تانک پلی اتیلن ۷۵ متر مکعب به سفارش شرکت مسکن سازان بتاجا

سپتیک تانک پلی اتیلن ۷۵ متر مکعب

سپتیک تانک پلی اتیلن ۷۵ متر مکعب به سفارش شرکت مسکن سازان بتاجا

همچنین مدیریت فنی محترم این شرکت پس از دریافت سفارشات مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات شرکت فرآب صنعت ابراز نموده اند.

شرکت مهندسی فرآب صنعت آرزوی موفقیت برای آن شرکت محترم را دارد.آشنایی با چربی گیر فایبرگلاس

آشنایی با سپتیک تانک

آشنایی با سپتیک تانک پلی اتیلن

آشنایی با برج خنک کننده