نوامبر 12, 2017

فرش و موکت بابل خریدار پکیج فاضلاب بهداشتی ۳۰ متر مکعب

فرش و موکت بابل خریدار پکیج فاضلاب بهداشتی ۳۰ متر مکعب پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت ۳۰ متر مکعب و به سفارش شرکت فرش و […]
نوامبر 12, 2017

تیپ مهندسی آل محمد خریدار پکیج فاضلاب بهداشتی ۱۰۰ متر مکعب

تیپ مهندسی آل محمد خریدار پکیج فاضلاب بهداشتی ۱۰۰ متر مکعب پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب و به سفارش تیپ مهندسی آل […]
نوامبر 12, 2017

شرکت پتروشیمی بوعلی ماهشهر خریدار چربی گیر ۸ متر مکعب

شرکت پتروشیمی بوعلی – ماهشهر خریدار چربی گیر ۸ متر مکعب چربی گیر فایبرگلاس به سفارش شرکت پتروشیمی بوعلی شهر ماهشهر، طراحی و تولید گردیده و برای […]
نوامبر 12, 2017

شرکت هواپیمایی آسمان خریدار چربی گیر ۲۰ متر مکعب

شرکت هواپیمایی آسمان خریدار چربی گیر ۲۰ متر مکعب چربی گیر فایبرگلاس به سفارش شرکت هواپیمایی آسمان شهر شیراز، طراحی و تولید گردیده و برای این شرکت […]