ژوئن 11, 2020

شرکت مسکن سازان بتاجا خریدار سپتیک تانک ۷۵ متر مکعب

شرکت مسکن سازان بتاجا خریدار ۲ دستگاه سپتیک تانک ۷۵ متر مکعب سپتیک تانک پلی اتیلن ۷۵ متر مکعب به سفارش مسکن سازان بتاجا، طراحی و […]
ژوئن 15, 2021

پروژه بیمارستان شهریار خریدار سپتیک تانک ۱۵متر مکعب

پروژه بیمارستان شهریار خریدار ۲ عدد سپتیک تانک ۱۵متر مکعب سپتیک تانک پلی اتیلن ۱۵ متر مکعب به سفارش بیمارستان شهریار، طراحی و تولید گردیده و […]
ژوئن 15, 2021

شرکت عمران آبشار اسپادانا خریدار ۴ عدد سپتیک تانک ۷۵ متر مکعب

شرکت عمران آبشار اسپادانا خریدار ۴ عدد سپتیک تانک ۷۵ متر مکعب ۴ عدد سپتیک تانک پلی اتیلن ۷۵ متر مکعب به سفارش شرکت عمران آبشار […]
ژوئن 17, 2021

پروژه نفیس مال-شهرک صنعتی چهاردانگه خریدار ۲ عدد سپتیک تانک ۱۰ متر مکعب

پروژه نفیس مال-شهرک صنعتی چهاردانگه خریدار ۲ عدد سپتیک تانک ۱۰ متر مکعب ۲ عدد سپتیک تانک پلی اتیلن ۱۰ متر مکعب به سفارش پروژه نفیس […]