دسامبر 17, 2017

شرکت شتابان شمال زیر مجموعه کاله آمل خریدار سپتیک تانک ۳۰ متر مکعب

شرکت شتابان شمال زیر مجموعه کاله آمل خریدار سپتیک تانک ۳۰ متر مکعب سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره دفنی به سفارش شرکت شتابان شمال، زیر مجموعه شرکت […]
دسامبر 17, 2017

رستوران دارتلا در مجتمع تجاری الماس شرق تهران خریدار چربی گیر ۵ متر مکعب

رستوران دارتلا در مجتمع تجاری الماس شرق تهران خریدار چربی گیر ۵ متر مکعب چربی گیر فایبرگلاس به سفارش رستوران دارتلا واقع در مجتمع تجاری الماس شرق […]
دسامبر 18, 2017

شرکت پتروشیمی شازند اراک خریدار چربی گیر ۱۰ متر مکعب

شرکت پتروشیمی شازند اراک خریدار چربی گیر ۱۰ متر مکعب چربی گیر فایبرگلاس به سفارش شرکت پتروشیمی شازند اراک جهت مجتمع توسکا، طراحی و تولید گردیده و […]
ژانویه 7, 2019

بانک مهر اقتصاد خریدار سپتیک تانک مخزن و چربی گیر

بانک مهر اقتصاد خریدار سپتیک تانک مخزن و چربی گیر دو عدد سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره دفنی به ظرفیت ۸ متر مکعب، یک عدد مخزن پلی اتیلن […]