آدرس دفتر مرکزی:تهران– سید خندان- بزرگراه رسالت(ضلع شمالی)- بعد از ۱۶ متری اول- ساختمان۲۴۶ -واحد ۸

آدرس دفتر فنی:تهران– سید خندان- بزرگراه رسالت(ضلع شمالی)- بعد از ۱۶ متری اول- ساختمان۲۴۶ -واحد ۱۵

تلفن   : ۲۲۳۱۱۰۰۰ – ۲۲۳۱۳۵۳۵ – ۲۶۳۱۸۳۳۲ -۲۶۳۱۴۱۹۸ – ۲۲۳۲۴۵۱۱-۲۲۳۲۰۰۵۸

تلفکس :   ۲۶۳۱۴۱۹۷

واتساپ : ۰۹۱۰۱۵۴۷۴۷۰

تلفن همراه : ۰۹۱۲۳۳۵۵۹۶۰ (مهندس مهدی رحیمی)

پست الکترونیکی:

farab_sanaat@yahoo.com

ارتباط با ما در گوگل پلاس