دی اریتور، Diaeriator

دی اریتور، Diaeriator

دی اریتور (Diaerator) – اکثر صنایع تولیدی به تناسب تولیدات خط از واحدهای مختلفی استفاده می کنند که عبارتند از دیگ های بخار –سیستم های حرارتی و برودتی و … لذا کیفیت و کمیت آب ورودی به سیستم باید دارای کیفیت قابل قبولی از لحاظ فیزیکی و شیمیایی باشد. یکی از این دستگاه ها که در تنظیم کیفیت و کمیت آب ورودی به سیستم های فوق بکار می رود دی اریتور نام دارد که به سیستم های حذف کننده گازهای محلول (خصوصا اکسیژن) از آب شناخته می شود.

از مهمترین مزایای استفاده از دی اریتور عبارتند از:

۱)      جلوگیری از خوردگی در سیستم

۲)      عدم ایجاد رسوبات ناشی از انجام واکنش های شیمیایی

۳)      بالا بردن کیفیت آب مورد نیاز سیستم

دی اریتور، Diaeriator

دی اریتور، Diaeriator

شرکت مهندسی فرآب صنعت به عنوان شرکتی فعال در زمینه تصفیه آب و فاضلاب، اقدام به طراحی و ساخت دستگاه دی اریتور نموده است. از مهمترین مشخصه های دستگاه تولیدی شرکت فرآب صنعت می توان به:

۱)      انجام طراحی مهندسی و ارائه ظرفیت بهینه از day/m3 ۲۰ به بالا

۲)      رعایت کلیه استاندارد های طراحی در تولید و ساخت (جوشکاری، برش کاری و خم کاری)

۳)      ارائه خدمات نصب و راه اندازی

۴)      ارائه خدمات فنی مهندسی و خدمات پس از فروش