پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

تعیین کیفیت فاضلاب بهداشتی

قبل از آنکه به تعیین کیفیت فاضلاب بهداشتی بپردازیم، در ابتدا می بایست تعریفی از آن را داشته باشیم که دقیقا چیست.

فاضلاب بهداشتی چیست؟

در تعریف ساده، هنگامیکه انسان از آب به جهت مصارف بهداشتی استفاده می کند، به نتیجه و خروجی آن که در لوله های فاضلابی جاری می شود، فاضلاب بهداشتی گفته می شود. البته شایان ذکر است که به این فاضلاب، فاضلاب انسانی و خانگی نیز گفته می شود. (چون در اثر فعالیت های انسانی تولید می گردد)

عمده ترین فعالیت هایی که منجر به تولید فاضلاب بهداشتی می گردد عبارتند از شست و شو در سرویس های بهداشتی، استحمام، شست و شوی ظروف، شست و شو توسط لباس شویی، شست و شوی سطوح مسطح و غیره.

نکته ای که می بایست به آن توجه نمود آن است که فاضلاب شهری با فاضلاب انسانی برابر نیست و علت آن این است که در فاضلاب شهری، علاوه بر فاضلاب خانگی، فاضلاب مراکز عمومی، ادارات، مجتمع های تجاری، ورزشی، صنایع و غیره نیز قرار دارد.

تصفیه فاضلاب بهداشتی با توجه به لزوم حفاظت از محیط زیست و همچنین، جلوگیری از هدر رفتن آب و استفاده مجدد آن از موارد پر اهمیتی است که نیاز به توجه ویژه نسبت به آن وجود دارد.

تعیین کیفیت فاضلاب بهداشتی

مواد معلق و خارجی که بر اثر فعالیت های انسانی وارد آب می گردد، کیفیت فاضلاب بهداشتی را مشخص می نماید. با توجه به این نکته که ماهیت فعالیت های بهداشتی – انسانی در تمامی کشور ها مقداری ثابت است از اینرو نوع مواد خارجی که وارد آب مصرفی می شوند در محدوده مشخصی قرار دارند اما نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد، حجم مصرفی آب، هنگام فعالیت های انسانی است که این موضوع بسته به شرایط فرهنگی و رفاهی هر کشوری متفاوت می باشد.

در نقاط مختلف جغرافیایی، غلطت مواد آلاینده در فاضلاب متغیر می باشد. شاید بهتر باشد که اینگونه توضیح دهیم که هرچقدر آب مصرفی بیشتر باشد، غلطت آلاینده های موجود در پساب فاضلاب کمتر خواهد بود.

در جدول زیر، آنالیز نمونه ای قابل مشاهده است که توجه شما را به دیدن آن جلب می نماییم.

 

ردیف پارامتر واحد محدوده مقداد معمول بهداشتی
۱ COD Mg/lit ۳۰۰ – ۷۵۰ ۴۵۰
۲ BOD5 Mg/lit ۱۵۰ – ۴۰۰ ۳۰۰
۳ pH ۷∼ ۷
۴ TOC Mg/lit ۸۰-۲۹۰ ۱۵۰
۵ TDS Mg/lit ۲۳۰ – ۸۳۰ ۵۰۰
۶ TSS Mg/lit ۱۲۰ – ۳۶۰ ۲۸۰
۷ TN Mg/lit ۲۵ – ۹۰ ۴۵
۸ TP Mg/lit ۵ – ۹ ۷

 

نظر شما را جلب می کنیم به : آشنایی با سپتیک تانک فاضلاب و تاثیر آن در تصفیه فاضلاب بهداشتی